ฟีโรโมน หมายถึง? สิ่งที่ควรรู้ !!!

ฟีโรโมน เป็น สารเคมี ธรรมชาติ ที่ ร่างกายของมนุษย์ ผลิตขึ้น เป็นสารที่ช่วยใน การติดต่อสื่อสาร กับผู้อื่น หรือ เพิ่มการดึงดูด ความสนใจ จาก เพศตรงข้าม
ฟีโรโมน ก็สามารถช่วยคุณ ในการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็น แบบเฉพาะเจาะจง เป็นรายบุคคล เพื่อหาเพื่อนใหม่ การออกเดท การแต่งงาน หรือเกี่ยวกับธุรกิจ
จากเอกสารและ งานวิจัย มากมาย โดย แพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยัน ว่า ฟีโรโมน มีจริง และมีประสิทธิภาพ ใน การทำงาน สูงมาก

PHEROMORE®-M ฟีโรโมน สำหรับ ผู้ชายดึงดูดใจผู้หญิง

PHEROMORE ULTIMATE M ขนาด20 มิลลิลิตร และ PHEROMORE NATURAL POWER Mขนาด 50 มิลลิลิตร

วิธี ที่ ฉลาด ใน การดึงดูดใจ ผู้หญิง โดย การใช้ ฟีโรโมน เป็น ตัวช่วย

มัก จะมี คำถาม เสมอว่า มัน ใช้ได้ ผลจริง หรือ?

ส่วนผสม PHEROMORE M ของเรา มีความเข็มข้นสูง และมี ความเหมือน กับ ฟีโรโมน ของ มนุษย์ มาก จากการทดสอบ พิสูจน์ ว่า ผู้หญิง 74% มี ความปรารถนา ที่จะ อยู่ใกล้ชิด ผู้ชาย (กิจกรรมทางเพศและอยู่ใกล้) เมื่อ พวกเธอ ได้รับรู้ถึงฟีโรโมน

โดย ธรรมชาติ แล้ว ฟีโรโมน ใน ตัวผู้ชาย สามารถ ดึงดูด ความสนใจ จาก ผู้หญิง ได้ มากกว่า รูปร่าง หน้าตา หรือเวทย์มนตร์ ซึ่ง ก็เป็นสิ่ง ที่มีมา นานนับล้านๆ ปี มาแล้ว เราเรียกกว่า ความดึงดูดใจทางเคมี

เมื่อคุณ เริ่มใช้ PHEROMORE M คุณจะ สามารถ ดึงดูด ความสนใจ จาก ผู้หญิง มากขึ้น พวกเธอ จะ รู้สึก ผ่อนคลาย เมื่อ อยู่ใกล้คุณ พวกเธอจะ เปิดเผย กับคุณ มากขึ้น กว่าเมื่อก่อน และพวกเธอจะ พยายาม ทุกวิถีทาง ที่จะ เข้ามา อยู่ใกล้ๆ คุณ คุณจะ ได้รับ ความสนใจ จาก ผู้หญิง เหล่านั้น พวกเธอ จะ มองแต่คุณ ตลอดเวลา เพื่อจะสบตาคุณ และ พูดคุย กับคุณ แตกต่าง อย่างเห็น ได้ชัด PHEROMORE Mของ เราที่มี ประสิทธิภาพสูง

Pheromore-M : 9.6mg of Androstenone , 8mg of Androstenol, 5mg of Androsterone, 5mg of Estratetraenol, 4.4mg of Androstadienone in a 20ml bottle.


PHEROMORE®-F ฟีโรโมน สำหรับ ผู้หญิงดึงดูดใจผู้ชาย

PHEROMORE ULTIMATE F ขนาด 20 มิลลิลิตร และ PHEROMORE NATURAL POWER Fขนาด 50 มิลลิลิตร

ส่วนผสม ฟีโรโมน ฮอร์โมน สเปรย์ ของ เรามี ความเข็มข้นสูง และมี ความเหมือน กับฟีโรโมน ของ มนุษย์มาก เป็นสิ่ง ที่มีประสิทธิภาพ ใน การดึงดูดใจ ผู้ชาย โรโมน ฮอร์โมน สเปรย์ ทำงาน เช่นเดียวกับ ฟีโรโมน จาก ร่างกาย ของคุณ เพิ่ม ความดึงดูดใจ ทางเพศ ของคุณ ให้กับ พวกเขาเหล่านั้น

PHEROMORE Fมีส่วนผสม สาร “Copulins”ซึ่ง ผ่านการพิสูจน์มา แล้วว่า เป็น ตัวกระตุ้น การเพิ่ม ระดับ ของ ฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน ในผู้ชาย

เมื่อคุณ อยู่ใกล้ๆ พวกเขา ซึ่งพวกเขา จะได้ ฟีโรโมน จากคุณ และคุณจะ สามารถทราบ ได้ทันที ความดึงดูดใจ ของคุณ จะทำให้ พวกเขา หลงใหลในตัวคุณ อย่างต้านทาน ไว้ไม่ได้ เลยที่เดียว

คุณสามารถ ดึงดูดใจจาก ผู้คนมากมาย มันจะ นำความสุขมา ให้คุณ และ ทำให้ประสบ ความสำเร็จ ในชีวิต ก็ได้

ประสิทธิภาพ ของ PHEROMORE F เกิดขึ้น ใน เสี้ยววินาที แต่อาจ ส่งผลให้ เปลี่ยน ชีวิตคุณ ได้

Pheromore-F : 10mg of Copulins, 7mg of Estratetraenol, 5mg of Androstenol, 5mg of Androsterone, 5mg of Androstadienone in a 20ml bottle.


PHEROMORE®-G ฟีโรโมน สำหรับ ดึงดูดใจเกย์

PHEROMORE ULTIMATE G ขนาด20 มิลลิลิตร

ส่วนผสม ฟีโรโมน ฮอร์โมน สเปรย์ ของ เรามี ความเข็มข้นสูง สมอง ของ เกย์ ตอบสนองต่อ ฟีโรโมน ที่ ต่างออกไป กลิ่น ฟีโรโมนของ พวกเขา มี ประสิทธิภาพ ใน การดึงดูดใจ เพศตรงข้าม เหมือน ผู้ชาย ทั่วไป (ผู้ชาย ดึงดูดใจ ผู้หญิง) หรือ ผู้หญิง จาก การทดสอบ ระบบประสาท ใน สมอง ของ เกย์ จะมี การตอบสนอง ต่อ กลิ่นกาย ที่คล้ายๆ กับสมอง ของ ผู้หญิง ซึ่ง ระดับฮอร์โมน ใน ร่างกาย ของพวกเขาจะ เพิ่มปริมาณ มากขึ้น เมื่อได้ กลิ่นกาย จาก ตัวผู้ชาย

Sandra Witelsonผู้เชี่ยวชาญ เรื่องสมอง และ การตอบสนอง ของ ระบบประสาท ใน ร่างกายมนุษย์ ที่สถาบัน the Michael G. DeGroote School of Medicine at McMaster University in Ontario, ณ ประเทศ Canada ได้มีข้อพิสูจน์ อีก ประการหนึ่ง ที่ ชี้ให้เห็นว่า การปรับตัว ทางเพศ ไม่ใช่ การเรียนรู้ เสมอไป

เราจึงได้ ผลิต PHEROMORE G ที่มี ส่วนผสม ที่ใกล้เคียงกับ ฟีโรโมน ของ มนุษย์ ซึ่งสามารถ ช่วยให้ ผู้ชาย ที่มี ความสนใจ และ ต้องการ ดึงดูดความสนใจ ต่อ เพศชาย ด้วยกัน

Pheromore-G : 10mg of Androsterone, 7mg of Androstenone , 5mg of Androstenol, 5mg of PDD, 5mg of Androstadienone in a 20ml bottle.


PHEROMORE®-L ฟีโรโมน สำหรับ ดึงดูดใจเลสเบี้ยน

PHEROMORE ULTIMATE L ขนาด 20 มิลลิลิตร

ส่วนผสม ฟีโรโมน ฮอร์โมน สเปรย์ เพื่อ ดึงดูดใจ เลสเบี้ยน โดยเฉพาะ ของ เรามี ความเข็มข้น สูงสุด

เรามี ผลิตภัณฑ์ ที่มี ส่วนผสม คล้ายคลึงกับ สารฟีโรโมน ของ มนุษย์ ที่ใช้ใน การดึงดูดใจ ต่อ เลสเบี้ยน ด้วยกัน

ในตอนแรก PHEROMORE Lได้ คิดค้น มา เพื่อ ผู้ชาย แต่ ในช่วงที่ เราได้ ทำการทดลอง เรากลับ พบว่า สมองของ เลสเบี้ยน (ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิง) มี การตอบสนอง ต่อ ฟีโรโมน นี้ มากกว่า เพศอื่นๆ เราจึง ได้ผลิต ฟีโรโมน สำหรับ เลสเบี้ยน

จาก การศึกษา ผล การวิจัยของ Charles J. Wysocki of the University of Pennsylvania กล่าวว่า เป็นที่ น่าแปลกใจ ที่ผู้หญิงมี อารมณ์ผ่อนคลาย มากขึ้น และ ไม่เครียด เมื่อรับ ฟีโรโมน ของ เพศหญิง ด้วยกัน

PHEROMORE Lช่วยให้ คุณเป็น คนที่มี ความมั่นใจ ใน การใช้ชีวิต ในสังคม และ ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หน้าที่การงาน การรับตำแหน่งที่ สูงขึ้น หรือ งานใหม่ ผู้คนรอบข้าง จะมองคุณ อย่างชื่นชม และให้ ความเคารพเชื่อถือ คุณมากขึ้น

จากการทดสอบ ในห้องแลป ของเรา PHEROMORE L มี ประสิทธิภาพ ใน การดึงดูดใจ เลสเบี้ยน สำหรับ ผู้หญิง ดึงดูดใจ ผู้หญิง

Pheromore-L : 8mg of Androstenol, 8mg of Androsterone, 5mg of PDD, 5mg of Androstadienone, 6mg of Androstenone in a 20ml bottle.


Pheromore Shower Creamขนาด 200 มิลลิลิตร

เรา ขอเสนอ Pheromore Shower Cream ครีมอาบน้ำ เพื่อเพิ่ม ฟีโรโมน ให้กับ ตัวคุณและเพื่อให้คุณ ได้มี ฟีโรโมน แบบเต็มรูปแบบ

ตามที่คุณ ได้ทราบแล้วว่า ฟีโรโมนช่วยใน การดึงดูดความสนใจ จากผู้คนรอบข้างแล้วเราจะช้าอยู่ทำไมมาเริ่มกันตั้งแต่ การอาบน้ำ เลยดีกว่า

ข้อควรรู้ : โดยธรรมชาติ ของมนุษย์ทุกคน ผลิตฟีโรโมน ได้เอง ตามธรรมชาติ แต่จะ ผลิตออกมา ในอัตราส่วนต่ำ เพื่อช่วยให้เป็น ที่สนใจของ ผู้คนรอบข้าง แต่เมื่อคุณ ชำระล้าง ร่างกายหรืออาบน้ำ ในเวลาเดียวกัน ก็จะทำให้ กลิ่นฟีโรโมน ที่ ร่างกาย ผลิตออก มานั้น หลุดหาย ไปกับน้ำด้วย เช่นกัน

Pheromone Shower Cream จึงไม่ใช่แค่ ครีมอาบน้ำ ทั่วๆไป เราเป็นผู้ผลิต เจ้าแรก ในโลก ที่ผลิต ครีมอาบน้ำ ฟีโรโมน ขึ้นมา เมื่อคุณ อาบน้ำ ด้วย ผลิตภัณฑ์ ของเรา ฟีโรโมน ที่ ผสมอยู่ ใน ผลิตภัณฑ์ บางส่วน จะเกาะติด บนผิว ของคุณ และมี ความอ่อนโยน ต่อผิว ช่วยในการ ฟื้นฟู ฟีโรโมน บางส่วน ให้กลับมา เพื่อที่จะ สามารถ ดึงดูดความสนใจ หลังจาก อาบน้ำ แล้ว คุณสามารถใช้ ฟีโรโมนสเปรย์ ได้ ตาม ความต้องการ ควรใช้ เป็น ประจำทุกวัน


Pheromones Video


ทำไม ฟีโรโมน ของเรา จึง ดีที่สุด?

ถ้าคุณ เลือก ผลิตภัณฑ์ของเรา PHEROMORE ULTIMATE ขนาด 20 มิลลิลิตร ซึ่งมี คุณภาพสูงสุดในท้องตลาด หรือ PHEROMORE NATURAL POWER ขนาด 50 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ พรีเมี่ยม ทั้งหมดนี้ ผลิตจาก ฟีโรโมนบริสุทธิ์ 100% ฟีโรโมน ของเรามี ส่วนผสม ที่เข้มข้น เป็นพิเศษ ถึง 5 ชนิด ซึ่งมี ความใกล้เคียงมาก กับ ฟีโรโมน ที่ ร่างกาย ของมนุษย์ สร้างขึ้นเรา ผลิต ฟีโรโมน 4 ประเภท ได้แก่ Pheromore M (สำหรับ ผู้ชาย ดึงดูดใจ ผู้หญิง) Pheromore F (สำหรับ ผู้หญิง ดึงดูดใจ ผู้ชาย) Pheromore G (สำหรับ ผู้ชาย ดึงดูดใจ ผู้ชาย) และ Pheromore L (สำหรับ ผู้หญิง ดึงดูดใจ ผู้หญิง)

ผลิตภัณฑ์ ของเรา ผลิตภายใต้ มาตรฐาน การผลิต ของยุโรป และราคา ถูกที่สุด เมื่อ เปรียบเทียบ กับ ผลิตภัณฑ์ ที่มี คุณภาพ ใกล้เคียงกัน


ฟีโรโมน ทำได้จริง ๆ

ฟี โร โมน ได้ผลจริงดังจะเห็นได้จากสื่อที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือได้มีการนำเสนอและรายงานกันอย่างแพร่หลาย

ผลิตภัณฑ์ ฟีโรโมน ที่ดีที่สุดในท้องตลาด

ฟีโรโมน มีประสิทธิภาพอย่างไร?

จากการศึกษา เรื่องฟีโรโมน ได้แสดงให้เห็นว่า ฟีโรโมน มีบทบาท สำคัญ ต่อ พฤติกรรม การ ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และ พฤติกรรม การใช้ชีวิตคู่. [อ่านเพิ่ม]

What are pheromones? - How pheromone works

คำยืนยันจาก ผู้ทดลองใช้

Pheromones testimonies

บุคคลเหล่านี้ได้ ทดลองใช้ ฟีโรโมน ของเรา [อ่านเพิ่ม]

New

Best Quality

บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความเสียหายได้อย่างแน่นอน

New

Shower Cream